Personaleudvælgelse

En virksomhed i fremgang har som regel brug for: Mere tid, større sikkerhed og økonomiske valgmuligheder. 

Vi tilbyder derfor at besøge Deres virksomhed personligt, hvor vi i fællesskab beskriver de rette person- og kvalifikationskrav med henblik på:

At udvælge kandidater, som vi interviewer og tester i såvel faglige kundskaber som personlige egenskaber med henblik på:

Deres fordele er:

At Deres tidsforbrug reduceres væsentligt

At De undgår bekymringer – ”Valgte vi nu den rigtige?”

At ansøgere oplever en personlig, positiv og professionel ansøgningsprocedure, hvorved De opnår et endnu bedre image

Så skal De udvide Deres medarbejderstab, eller skal Deres medarbejder på orlov, barsel etc., kan De trygt overlade Dahlin & Nielsen ApS til at finde den nye faste medarbejder eller vikar i orlovsperioden. Har De spørgsmål eller vil vide mere, så kontakt os gerne.