Outplacement

Skal De omstrukturere virksomheden og reducere medarbejderstaben, sætter Dahlin & Nielsen ApS gerne et ”fingeraftryk” på Deres næste outplacement og giver Deres opsagte medarbejder et ”positivt skub fremad”. Hvert enkelt afskediget medarbejder bør behandles individuelt, idet vi har den grundholdning, at det enkelte menneske er unikt og har krav på personlig coaching og vejledning af højeste kvalitet, når ”ulykken” rammer.

I outplacement-forløbet sætter vi derfor fokus på etik, succes og personlig coaching.

Vi gør derfor følgende:

Rådgiver, træner og coacher medarbejderen og tester såvel faglighed som personlighed
Udstyrer Deres medarbejder med nogle ”værktøjer”, så vedkommende bliver en kompetent ansøger med selvtilliden i behold
Rådgiver Deres medarbejder om udarbejdelse af gode ansøgninger
Klæder Deres medarbejder på til jobsamtalen
Kontakter relevante virksomheder, som medarbejderen eller Dahlin & Nielsen ApS udpeger
Holder tæt kontakt til Deres medarbejder i op til et halvt år. I praksis giver vi dog ikke slip på medarbejderen, før genplaceringen har fundet sted
Respekterer konfidentielle oplysninger fra såvel medarbejder som Dem
Fremsender rapport til Dem hver måned om forløbet således, at De hele tiden kan følge genplaceringsprocessen

Deres fordele:

Medarbejderen bevarer efter afskedigelsen en positiv indstilling til sin tidligere arbejdsgiver
At virksomheden får en etisk profil
Det psykiske arbejdsmiljø i organisationen styrkes
En ubehagelig situation vendes til en positiv mulighed

Om Dahlin & Nielsen ApS er blevet sagt følgende:

Jeg er som tidligere salgschef i outplacement hos Dahlin & Nielsen ApS, Inge Nielsen. Jeg står i en meget vanskelig situation pga. min alder, men har et stort ønske om, at kunne fortsætte min aktive karriere lidt længere. Jeg kender Inge Nielsen gennem nogle år og har været meget tilfreds med Inges positive tilgang til opgaven og tro på, at jeg kan få et job. Det er vanskeligt at gå fra, at være aktiv salgschef til at være jobsøgende, men det har Inge været utrolig god til at vende således, at det er blevet en salgsproces. Salgsmaterialet er rettet til således, at jeg fremstår, som den person, som jeg er – aktiv og med mod på at skulle i gang med et nyt job. Inge Nielsen står til rådighed, når det kræves og er god til, at trække en op efter et nederlag (afslag på job)(…)
Henning Christensen
Tidl. international salgchef hos IC Electronics A/S
Mine samtaler med Inge Nielsen har givet mig fornyet selvindsigt. Det er grænseoverskridende at sidde overfor en, i begyndelsen, ukendt person – som virkelig formår positivt at få “lukket op”, for herigennem at få afdækket både stærke og svage sider, – i relation til ønsker for fremtiden. Jeg mener det er meget vigtigt at personen i outplacement-forløbet er åben i forhold til egne ønsker og evner, da der ellers kan gå utilsiget tid med at få skrællet de “yderste lag” af. Det skal gøre en lille smule ondt – først da har man flyttet sig som menneske. Der er både mulighed for at n bevarer efter afskedigelsen en positiv indstifå luget ud i gamle ansøgninger, gennemgang og tuning af CV over til praktiske samtale-øvelser (…)
Niels Christiansen
Tidl. i outplacement-forløb