Borgerstyret Personlig Assistance og Kontanttilskudsordning – servicelovens §§96 og 95

Formålet med kurset er, at give deltagere bedre forudsætninger for, at træffe afgørelser og revurdering/tilsynsbesøg vedr. servicelovens §§95 og 96. Kurset vil tage afsæt i en pragmatisk tilgang, hvor metodisk sagsbehandling, det brede faglige samarbejde og jura vil være i fokus.

Indhold

Du vil i løbet af kurset få overblik, indgående kendskab til og struktur over reglerne i ordningerne, samt redskaber til virkelighedens sagsbehandling. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og diskutere forhold der fylder i hverdagen.

Vi vil blandt andet komme ind på emner som:

  • Formålet – hvorfor en BPA-ordning?
  • Personkredsen – Hvem kan modtage støtten?
  • Forskellen på målgruppen for §96 og §95. – Hvilken ordning og hvornår?
  • En struktureret konkret og individuel udmåling – Hvad er ”nice to have” og ”need to have”?
  • Samspil med andre bestemmelser – Hvad betyder sektoransvaret i en BPA-ordning? 

Målgruppe

Kurset henvender sig til socialrådgivere, som mangler praksisnære redskaber til at vurdere og træffe afgørelse eller yde sparring til kollegaer efter servicelovens §§96 og §95. Både nye og mere erfarne er velkomne.

Underviser: Socialrådgiver og konsulent – Morten Jes Dahlin

Kontakt Morten på tlf. +45 40 10 87 40 eller morten@dahlin-nielsen.dk for pris.