Voksenudredningsmetoden (VUM) 2.0 – Kursus for myndighed og evt. udfører

Formålet med kurset er, at få indsigt i Voksenudredningsmetoden, som er et fælles sprog ml. kommune og leverandører med borgeren i centrum på handicap- og social området. Vi vil på kurset tage fat på systematikken og anvendelsen af metoden, en forståelse og et overblik over metodens ”sprog”, samt et overblik over metodens fordele og udfordringer. […]

Borgerstyret Personlig Assistance og Kontanttilskudsordning – servicelovens §§96 og 95

Formålet med kurset er, at give deltagere bedre forudsætninger for, at træffe afgørelser og revurdering/tilsynsbesøg vedr. servicelovens §§95 og 96. Kurset vil tage afsæt i en pragmatisk tilgang, hvor metodisk sagsbehandling, det brede faglige samarbejde og jura vil være i fokus. Indhold Du vil i løbet af kurset få overblik, indgående kendskab til og struktur […]